Hoppa till sidans innehåll

NY MEDLEM


Introduktion

Under "FORMULÄR & LÄNKAR", kan du anmäla ditt intresse att prova på att spela i klubben.

Nya medlemmar kan bli aktuella på olika sätt och därför delas de in i olika grupper beroende på dennes tillvägagångssätt:
 1. En person som på egen hand tar kontakt med oss och har spelat boule tidigare i någon annan förening.

 2. En person som följer med någon av våra egna medlemmar.

 3. En person som aldrig tidigare spelat boule och kontaktar oss eller kommer oanmäld till en av våra träningar.

De personer som kommer som nummer 1 och 2 bör i första hand knytas upp till den personen som vederbörande haft sin första kontakt med. För de personer som tillhör typ 1 och inte haft någon kontakt med klubben i förväg kan det vara bra att någon i träningskommittén anförtror sig åt denne.  De personer som tillhör grupp 3 får stöd av någon från träningskommittén eller styrelsen utsedd ”fadder”.
 

Person som ingår i grupp 2 eller 3 skall bemötas på följande sätt:

 1. Snabbt och enkelt utses en fadder till den nya. Den person som är ny skall inte lämnas ensam vid första tillfället.

 2. Fadder eller träningskommittén förser personen med klot om han/hon inte har några med sig.

 3. Kort och enkel instruktion för att komma igång med själva spelet.

 4. Fadder eller träningskommittén ser till att den nya får delta i föreningens aktivitet för dagen. Fadder el tränare delas in i samma lag som den nya om det handlar om matchspel. I annat fall kan de avlägsna sig och träna och instruera på eget håll.

 5. Efter avslutad träning bör den nya informeras kort om klubbens ambitioner, inriktning och upplägg.

Person som ingår i grupp 1 skall bemötas på följande sätt:

 1. Snabbt och enkelt utses en fadder till den nya. Den person som är ny skall inte lämnas ensam vid första tillfället.

 2. Fadder eller träningskommittén ser till att den nya får delta i föreningens aktivitet för dagen. Fadder el tränare delas in i samma lag som den nya om det handlar om matchspel. I annat fall kan de avlägsna sig och träna och instruera på eget håll.

 3. Efter avslutad träning bör den nya informeras kort om klubbens ambitioner, inriktning och upplägg. 

Vid andra träningen och därefter gäller samma som för första tillfället med en del fördjupning i instruktionen. När den nya skall informeras finns även någon med från styrelsen, det som tillkommer då är att här skall den nya medlemmen informeras om vad han/hon har för förmåner från föreningen och vad i består medlemmarnas förpliktelser. Informationen innehåller också de ekonomiska förutsättningarna att bli en spelare/medlem i Roxen Petanque Club. Beträffande övriga medlemmarna är det deras skyldighet att se till att nya medlemmar ska känna sig välkomna in i vår gemenskap.

Uppdaterad: 03 JAN 2018 17:03 Skribent: Ola Westblad

 

Postadress:
Roxen PC - Boule
Peter Gutenmark, Munkhagsgatan 56
58726 Linköping

Kontakt:
Tel: 0734371521
E-post: sekreterare@roxenpc....